"Dzień 63" – spotkanie z prof. Witoldem Kieżunem

 

W dniu 21 października już po raz trzeci spotkaliśmy się z prof. Witoldem Kieżunem, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem AK. Wspomnienia prof. Kieżuna, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, więźnia sowieckich łagrów były dla naszych uczniów niezapomnianą lekcją historii.

 

 

21 października 2009 r. w ramach podsumowania corocznych obchodów „Dnia 63” (zakończenia Powstania Warszawskiego) w Liceum odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Witoldem J. Kieżunem, byłym żołnierzem AK (walczącym w Oddziale Specjalnym „Harnaś” batalionu Gustaw), obecnie jednym z najwybitniejszych polskich teoretyków zarządzania, przedstawicielem Polskiej Szkoły Prakseologicznej, uczniem Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Zieleniewskiego, profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a także doktorem honoris causa tej uczelni. Tegoroczne spotkanie z Panem Profesorem poświęcone było jego powstańczym doświadczeniom. Całość uroczystości dopełnił krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III a i scholi z klas I. W formie prezentacji fotograficznej podsumowano też Grę Miejską „Powstańcze ślady”. Z tej okazji uczniowie przygotowali Biuletyn Powstańczy.