Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2016/2017 - wniosekUwaga! Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 25-29 kwietnia 2016 r. lub 9 - 18 maja 2016 r. w godz. 9.00 - 16.00 (w czwartki - do 15.00).

Do pobrania:
Wniosek kandydata o przyjęcie do liceum
Załącznik 1 - Informacje uzupełniające o spełnieniu kryteriów określonych w Ustawie o systemie oświaty
Załącznik 2 - Informacje uzupełniające o kandydacie
Część dla kandydata