Wykład z fizyki: "Dawno temu we Wszechświecie..."27 kwietnia 2016 r. gościliśmy w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach pana Krzysztofa Turzyńskiego - doktora habilitowanego nauk fizycznych, adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zastępcę redaktora naczelnego miesięcznika “Delta”.

Podczas wykładu „„Dawno temu we Wszechświecie… – czyli, co robiły tam cząstki elementarne?” dowiedzieliśmy się, w jaki sposób mógł powstać Wszechświat i wszystko, co nas otacza oraz czym są materia i antymateria. Przypomnieliśmy sobie teorię cząstek i oddziaływań elementarnych. Nasz wykładowca wyjaśnił nam, jak fizycy odróżniają cząstki elementarne w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN-ie. Podczas wykładu dr hab. Krzysztof Turzyński odpowiedział na wiele ciekawych pytań, m.in. czym są czarne dziury i czy są źródłem promieniowania, w jaki sposób naukowcy badają to promieniowanie, czy próżnia posiada energię.