1050. rocznica Chrztu Polski - szkolny konkurs na "żywy obraz"W związku z przypadającą w tym roku 1050. rocznicą Chrztu Polski w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach. został zorganizowany wewnątrzszkolny konkurs na stworzenie „żywego obrazu” do reprodukcji malarskiej Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce.


W konkursie wzięły udział wszystkie klasy Gimnazjum Popiełuszki oraz I i II klasa Liceum Archutowskiego . Każda klasa przygotowała własną interpretację obrazu Matejki. Uczniowie gromadzili rekwizyty, ewentualnie je wykonywali, korzystali też z licealnej garderoby teatralnej. Pomocą służyła pani prof. Anna Radomska-Marczewska. Swoje prace uczniowie musieli sfotografować.

13 maja 2016 r. na podstawie głosowania poszczególnych klas wyłoniono zwycięzców:
I    miejsce – klasa II LO Archutowskiego,
II  miejsce – klasa I LO Archutowskiego,
III miejsce – klasa II Gimnazjum Popiełuszki.Wszystkim uczniom, którzy włączyli się w tworzenie "żywych obrazów", dziękujemy i gratulujemy.


Żywy obraz (franc. Tableau vivant) – to rekonstrukcja lub swobodna interpretacja dzieła sztuki najczęściej malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę. Popularność żywych obrazów przypadała na wiek XIX i początek XX wieku. Fotografie żywych obrazów były też rozpowszechniane w formie pocztówek.