Zmiana harmonogramu rekrutacji!!!Informujemy, że 21 lipca 2016 r. Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.


Aktualny harmonogram działań:
Warunkiem przyjęcia kandydata do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. (do godz. 12.00):

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
  •  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),
  •  wyciąg z aktu urodzenia,
  •  dwie fotografie (podpisane).


Osoby zainteresowane przyjęciem do internatu przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach w Warszawie (ul. Dewajtis 3) powinny złożyć podanie do 29 lipca 2016 r. (do godz. 16.00).

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 29 lipca o godz. 14.00. Tego dnia podamy do wiadomości informację o wolnych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 9.00 i potrwa do 8 sierpnia do godz. 16.00 (czas na składanie wniosków). 25 sierpnia komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.