Rekrutacja uzupełniająca
Informujemy, że 1 sierpnia 2016 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie.Liczba wolnych miejsc:

 • Klasa A - kierunek humanistyczny: 14 miejsc,
 • Klasa B - kierunek matematyczny: 2 miejsca oraz kierunek przyrodniczy: 2 miejsca.


Języki obce: język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) oraz język francuski (od podstaw lub kontynuacja). Język hiszpański – brak wolnych miejsc.

Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie od 1 sierpnia 2016 r. (od godz. 9.00) do 8 sierpnia 2016 r. (do godz.16.00):

kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie po raz pierwszy:

 • podanie do Komisji Rekrutacyjnej,
 • wniosek wraz załącznikami (załącznik 1, załącznik 2),
 • świadectwo ukończenia kl. III gimnazjum (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli jest),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne (dyplomy),
 • zaświadczenie o wolontariacie.


kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie powtórnie:


Harmonogram działań:

 • od 1 sierpnia od godz. 9.00 do 8 sierpnia do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi dokumentami,
 • 25 sierpnia do godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 26 sierpnia od godz. 8.00 do 31 sierpnia do godz. 12.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.