Informacje o egzaminie maturalnym w 2017 r.Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 oraz komunikaty o: harmonogramie, dostosowaniach i przyborach. Zachęcamy maturzystów, wszystkich rodziców oraz absolwentów, którzy zamierzają przystąpić w maju 2017 r. do egzaminu do zapoznania się z wymienionymi materiałami. Można je również znaleźć na naszej stronie w zakładce matura.