Zajęcia z prawa na UKSW29 września klasy pierwsze Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego udały się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby wysłuchać wykładu pod tytułem „Kto i w jaki sposób odpowiada za popełnienie przestępstwa?”. Wykład poprowadził Pan magister Arkadiusz Mróz, który jest wykładowcą i prawnikiem.

Uczniowie mieli okazję bliżej zapoznać się  z normami  prawnymi i ich ujęciem podmiotowym, a także aktywnie uczestniczyć w wykładzie, zadając pytania na temat nurtujących ich kwestii prawnych. Prelekcję zakończyły gromkie brawa i pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy obecni na sali byli pod wrażeniem wystąpienia.Tekst: Dominika Perkowska, kl. I A.