Zajęcia z szyfrowania na UKSW3 lutego 2017 r. klasa 1b (matematyczno-przyrodnicza) Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w ramach lekcji matematyki udała się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w celu zapoznania się z podstawami statystyki i prawdopodobieństwa. Zajęcia dla uczniów naszego liceum poprowadził p. Marek Kłocewiak.

Licealiści mieli okazję wysłuchać ciekawych informacji na temat szyfrowania oraz wykazać się nowymi umiejętnościami, gdyż ich zadaniem było odszyfrowywanie różnych tekstów. Zajęcia dla większości uczestników okazały się bardzo interesujące.
Tekst: Maciej Godlewski, kl. Ib