Umowa WPK UKSW z Liceum Archutowskiego7 marca 2017 roku została podpisana Umowy Patronackiej pomiędzy Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego, na podstawie której Wydział objął patronat dydaktyczno-wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w Liceum.


Podpisana umowa przewiduje m.in. uczestnictwo uczniów i pracownikom Liceum w wybranych zajęciach dydaktycznych i konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Prawa Kanonicznego, jak również przeprowadzanie przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału lekcji pokazowych i spotkań promocyjnych z uczniami i pracownikami Liceum.


Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego – ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak oraz Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego - mgr Tomasz Kowalczyk wyrazili nadzieję, że podpisanie umowy stanie się początkiem długiej i owocnej współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Wydział Prawa Kanonicznego jest trzecim – obok Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – wydziałem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który objął patronat dydaktyczno-wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego.