Lekcja pokazowa dla studentów polonistyki UKSW31 marca, w ramach współpracy naszego liceum z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW, odbyła się lekcja pokazowa dla studentów specjalizacji nauczycielskiej na kierunku filologia polska. Zajęcia w pierwszej klasie liceum poprowadził p. Łukasz Chojnowski. Ich problematyka dotyczyła wykorzystywania gier językowych (w obrębie innowacji językowej) w dyskursie reklamy.

Uczniowie mieli okazję pracować na hasłach z różnych kampanii reklamowych. Ze względu na ograniczony czas ćwiczenia zostały skupione wokół jednej z kategorii gry językowej, czyli gier frazematycznych. Po zakończeniu pracy z uczniami zajęcia zostały omówione z grupą słuchaczy.


Marcowe zajęcia były kolejnym spotkaniem, na którym studenci mogli obserwować pracę nauczycieli naszej szkoły. Tego typu zajęcia odbyły się już w pierwszym semestrze, wtedy studenci mogli zapoznać się z warsztatem pracy nauczyciela na podstawie lekcji przeprowadzonych przez p. Artura Fijałkowskiego i p. Łukasza Chojnowskiego w klasach I i II gimnazjum.