Wielkość i dramat polskich Kresów - spotkanie ze Stanisławem Srokowskim



11 kwietnia 2017 r. gościliśmy w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach p. Stanisława Srokowskiego – poetę, prozaika i publicystę, którego zbiór opowiadań, pt. „Nienawiść” stał się podstawą scenariusza filmu „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Po krótkim wprowadzeniu p. Srokowski wygłosił dla uczniów klas pierwszych liceum wykład o mieszkańcach polskich Kresów oraz o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści.


Spotkanie, pomimo trudnej tematyki, cieszyło się wyraźnym zainteresowaniem ze strony licealistów, czego najlepszym dowodem okazały się być liczne pytania zadawane tuż po zakończeniu prelekcji. Dotyczyły one zarówno stosunków polsko-ukraińskich, jak i niuansów związanych ze scenariuszem filmu „Wołyń”.




A tak spotkanie w „Archutowskim” opisał na swoim profilu facebookowym nasz gość, p. Stanisław Srokowski:


„DOCIEKLIWE, MĄDRE PYTANIA – ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH NA BIELANACH W WARSZAWIE
„Z inicjatywy prof. Pawła Cichockiego, na zaproszenie dyrekcji ZSK w Warszawie na Bielanach, opowiadałem młodzieży licealnej o powstawaniu filmu Wołyń z uwzględnieniem najnowszej historii Polski. A potem posypały się pytania, zadawane zarówno przez młodzież, jak i przez dyrektora szkoły i nauczycieli. To były niezwykle dociekliwe i mądre pytania, nawet bardzo szczegółowe. Widać pragnienie wiedzy. Liceum ma własną telewizję, organizuje spotkania teatralne, rozwija kulturę sceniczną, malarską, bierze udział w wycieczkach na Kresy, słowem poznaje dzieje narodu i współczesne problemy kraju. Dobry przykład dla innych”.