Konferencja naukowa o kardynale Wyszyńskim na UKSWDnia 3 kwietnia 2017 r. o godz. 9:30 w auli muzycznej głównego gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 miała miejsce konferencja „Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945–1981”. W wydarzeniu tym, oprócz m.in. metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza i ambasadora Polski w Watykanie Janusza Kotańskiego, brali udział również uczniowie naszego liceum pod opieką nauczyciela historii p. Pawła Cichockiego.


Oficjalnie konferencję otworzył kardynał Kazimierz Nycz. W swej mowie zwrócił uwagę na powinność skupienia się nie tylko na działalności politycznej Prymasa Tysiąclecia, ale również na badaniach jego spuścizny teologicznej i duszpasterskiej. Wykłady poszczególnych prelegentów poprzedziły także wystąpienia rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Marcina Adamczewskiego oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka.


Każdy z wykładowców miał ok. 20 minut na prezentację swojego referatu. Jako pierwszy z gości przemówił do zgromadzonych prof. Jan Żaryn. Przedstawił on działalność Wyszyńskiego wobec opozycji politycznej i podziemia niepodległościowego w latach stalinizmu. Jako kolejny swój wykład rozpoczął dr Władysław Bułhak (IPN), opowiadając nam o stanowisku kardynała wobec laickich nurtów opozycji antykomunistycznej w kraju i na emigracji w latach 1956–1980. Dalszy ciąg to omówienie przez dr. Michała Białkowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) relacji duchownego ze środowiskami opozycji przedsierpniowej. Toruński naukowiec zaprezentował nam stosunek Prymasa Tysiąclecia do takich organizacji jak KOR, ROPCiO, KSS KOR czy RMP.


Wraz z mową dr. Białkowskiego skończyła się pierwsza część konferencji, od drugiej oddzielona przerwą na poczęstunek. Po napełnieniu zarówno naszych głów wiedzą, jak i brzuchów przygotowanymi przez organizatorów specjałami, o godz. 11:30 udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły.


Wróciliśmy w dobrych nastrojach. Dzięki doświadczeniu, jakim była ta konferencja, mieliśmy szansę bliżej zapoznać się z poglądami politycznymi kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego spojrzeniem na sytuację polityczną w kraju po II wojnie światowej. Zdobyta zaś wiedza sprawiła, że popiersie Prymasa Tysiąclecia, które znajduje się na naszym szkolnym korytarzu stało się mniej anonimowe.
Tekst: Jan Wawrzyniak, kl. II