Rekrutacja uzupełniająca do liceumInformujemy, że 10 sierpnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie.Liczba wolnych miejsc:

  • Klasa A - kierunek humanistyczny: 3 miejsca,
  • Klasa B - kierunek matematyczny: 7 miejsc,
  • Klasa C - kierunek przyrodniczy: 6 miejsc.


Języki obce: język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), język francuski (od podstaw lub kontynuacja), język hiszpański (kontynuacja, od podstaw - brak wolnych miejsc).

Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie od 10 sierpnia 2017 r. (od godz. 10.00) do 14 sierpnia 2017 r. (do godz.16.00):

kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie po raz pierwszy:


kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie powtórnie:


Harmonogram działań:

  • od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00 – składanie podań lub wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi dokumentami,
  • do 28 sierpnia do godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 
  • 31 sierpnia do godz. 16.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.