Spotkanie o KorbońskimW piątek 8 grudnia 2017 r., dzięki uprzejmości Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w naszej szkole została otwarta wystawa czasowa poświęcona postaci Stefana Korbońskiego – polityka, prawnika, pisarza oraz działacza emigracyjnego. Jej uroczystej inauguracji dokonali pan Piotr Szymczak (siostrzeniec Stefana Korbońskiego) oraz reprezentujące Fundację im. Stefana Korbońskiego panie – Agnieszka Bogucka i Anna Komorowska-Sławiec.


Wcześniej zebrani na sali św. Józefa uczniowie klas licealnych wysłuchali referatu pani Agnieszki, poprzedzonego krótkim wstępem przygotowanym przez nauczyciela historii pana Pawła Cichockiego. Prelegenci w swych wystąpieniach mówili o wkładzie Zofii i Stefana Korbońskich w budowę Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej, szczególnie podkreślając ich zasługi w organizacji zakonspirowanej sieci radiotelegraficznej oraz struktur działającego w ukryciu sądownictwa. W rozważeniach dotyczących okresu po 1945 r. nie zabrakło natomiast wielu cennych spostrzeżeń na temat aktywności społeczno-politycznej tego małżeństwa w Polsce lubelskiej oraz na późniejszym wychodźstwie w Stanach Zjednoczonych.


Całość spotkania na sali dopełnił film dokumentalny „W imieniu Stefana Korbońskiego”, po którego projekcji wszyscy zebrani przeszli na teren szkoły, aby obejrzeć wystawę. Wśród zgromadzonych eksponatów można było podziwiać m.in. książki Stefana Korbońskiego wydane nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu oraz medal pamiątkowy z Praszki. Z treścią ekspozycji w kolejnych dniach obcowali również studenci oraz rodzice uczniów. Podczas prezentowania wystawy szerszemu audytorium udało nam się rozdać ok. 100 broszur zawierających skrócony życiorys Stefana Korbońskiego, co najlepiej pokazuje, jak bardzo potrzebne są różnego rodzaju inicjatywy promujące wiedzę o zapomnianych bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego.
alt

alt

alt