"Pułapki umysłu"1 lutego 2018 r. klasy 1C i 2B uczestniczyły w warsztatach biologicznych, które zostały poprowadzone przez dra Artura Baranowskiego - wykładowcę Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warsztaty, bazujące na codziennych przykładach zaczerpniętych z książki Daniela Kahnemana „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym”, odkrywały szeroki temat o pracy naszego mózgu.

W ciekawy sposób ukazywały omylność oraz niezwykłość możliwości ludzkiego mózgu. Warto dodać, że zajęcia były prowadzone w języku angielskim, co pobudzało nas do aktywnego uczestnictwa.


Tekst: Dorian Daab, kl. II B