Pożegnanie maturzystówW piątek 27 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy maturalnej zakończyli naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego. O godz. 16.00 nauczyciele, maturzyści i ich rodzice wzięli udział w uroczystej Mszy św., której przewodniczyli ks. Bogusław Jankowski i ks. Marcin Kłosowski. Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni udali się do głównej części szkoły, gdzie miała odbyć się dalsza część uroczystości.


Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły Pan Tomasz Kowalczyk. W swoim przemówieniu wiele uwagi poświęcił roli nauczyciela w kształtowaniu osobowości młodego człowieka i zachęcił tegorocznych maturzystów do poszukiwania autorytetów. Następnie osoby z najwyższą średnią w klasie – Aleksandra Ludwicka i Wiktor Targosiński – zostały poproszone o powieszenie pamiątkowego tableau na ścianie korytarza szkolnego. Później nastąpiło rozdanie świadectw ukończenia szkoły. Abiturienci jednocześnie otrzymywali dyplom ukończenia katechizacji, Katechizm Kościoła Katolickiego, tableau ze zdjęciem grona pedagogicznego, koleżanek i kolegów z klasy oraz pamiątkową książkę.


alt

alt

alt

alt

alt


Następnie głos zabrał wychowawca klasy prof. Krzysztof Pietrasik. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia klasy i w krótkich słowach bardzo wzruszająco opisał wszystkich absolwentów, skupiając się na ich zaletach.


alt


Po przemówieniu wychowawcy przewodnicząca rady rodziców podziękowała dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za indywidualne podejście do ucznia, ciepło i dobroć. Zwróciła również szczególną uwagę na fakt, że rodzinna atmosfera panująca w naszej szkole jest niemożliwa do odtworzenia w innym miejscu. Następnie odbyło się wręczenie szkole nagrody Białego Bociana ze strony przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych.


alt


Jako ostatni głos zabrał przedstawiciel tegorocznych maturzystów. W poruszającym przemówieniu podziękował nauczycielom za zainteresowanie problemami swoich uczniów, wspieranie ich w trudnych chwilach, udzielanie pomocnych rad i konstruktywnych uwag oraz za liczne rozmowy.


alt


Po części oficjalnej nadeszła pora na artystyczny fragment uroczystości. Uczniowie klasy 2B odtworzyli nakręcone przez siebie filmiki. W jednym z nich główną rolę odgrywali nauczyciele klasy maturalnej, którzy porównywali swoich uczniów do pewnych aspektów uczonych przez siebie przedmiotów. Dalej obecni mogli obejrzeć popis kreatywności klasy matematyczno-przyrodniczej, która nosząc maski, przedstawiające maturzystów, odtworzyła ważne wydarzenia z życia odchodzącej ze szkoły klasy. Całość zakończyła prezentacja zdjęć.


Po części artystycznej nastąpiły indywidualne podziękowania, rozmowy, robienie pamiątkowych zdjęć. I tak oto tegoroczni maturzyści stali się absolwentami szkoły. „To było za nimi. A przed nimi było wszystko” (A. Sapkowski).


alt

alt

alt

alt

alt

alt


Tekst: Weronika Rogacin, absolwentka Liceum Archutowskiego

Zdjęcia: Maciej Marusza, kl. I B