Forum LogicumW ramach współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uczniowie klasy II A o profilu humanistycznym rozpoczęli udział w projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii - „FORUM LOGICUM”, realizowanym przez Instytutu  Filozofii na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.


Zajęcia te koncentrują się na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki. Prowadzone są w formie debat tematycznych, ćwiczeń, warsztatów z krytycznej analizy tekstu, prezentacji i odbywają się  zarówno na terenie szkoły jak i uniwersytetu. Prowadzone są przez zespół pracowników uniwersyteckich specjalizujących się w tematyce wybranych bloków, np. religii, filozofii z elementami logiki, przyrody. Zajęcia pogłębiają wiedzę humanistyczną uczniów, a treści realizowane w trakcie projektu przydadzą się licealistom m.in. do matury ustnej z języka polskiego.


Pierwsze ćwiczenia dla uczniów Archutowskiego poprowadził prorektor UKSW prof. dr  hab. ks. Maciej Bała, a ich tematem było wprowadzenie do filozofii. Przed nami jeszcze ponad 25 godzin spotkań uniwersyteckich, najbliższe to warsztaty logiczno – merytoryczne. Nad całością projektu czuwa prof. UKSW dr hab. Kordula Świętorzecka.


Więcej informacji można znaleźć na stronie wydziału uniwersytetu lub pod adresem: https://sites.google.com/site/forumlogicum/