Kangur Matematyczny15 marca 2018 r. odbył się konkurs Kangur Matematyczny. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas 1B, 2B i 3 LO. Kangur Matematyczny integruje młodzież i dzieci z całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal całej Europy, a nawet uczniowie Chin, Kanady, Rosji i RPA rozwiązują te same zadania. Laureaci tego konkursu mają możliwość spotkań na wspólnych obozach i wędrówkach. Konkurs ma na celu popularyzowanie matematyki wśród młodzieży i wzbudzanie zainteresowania tym przedmiotem. Wyniki zmagań naszych uczniów poznamy w połowie maja.