"Zrozumieć statystykę"12 kwietnia 2018r uczniowie klas 1B i 2B  Liceum Archutowskiego uczestniczyli w warsztatach „Zrozumieć statystykę” prowadzonych przez pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Warsztaty podzielone były na trzy tematy: „Podstawowe pojęcia demograficzne na przykładzie województwa mazowieckiego i Warszawy”, „Rynek pracy w województwie mazowieckim – podstawowe dane statystyczne” oraz „Jak poprawnie interpretować dane statystyczne?”. Na pierwszej części warsztatów uczniowie zapoznali się z demograficznym portretem regionu oraz  migracjami. Poznali odpowiedzi napytania: Ilu jest mieszkańców Mazowsza? Co to jest gęstość zaludnienia? Jakie są najpopularniejsze kierunki migracji ludności Mazowsza?


Druga część zajęć była okazją do wyciągnięcia wniosków o tym, jak wygląda rynek pracy w naszym województwie. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest stopa bezrobocia i jak się ją wylicza,  czym różni się średnia arytmetyczna od mediany oraz jakimi cechami odznacza się statystyczny bezrobotny i statystyczny pracujący w województwie mazowieckim. Ostatnia część zajęć wyjaśniła, na co zwracać uwagę podczas interpretacji danych statystycznych. Młodzież poznała także podstawowe zasady obowiązujące przy prezentacji danych statystycznych.