Rekrutacja uzupełniająca do liceumInformujemy, że 13 lipca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie.Liczba wolnych miejsc:

  • Klasa A - kierunek humanistyczny: 5 miejsc,
  • Klasa B - kierunek matematyczny: 17 miejsc,
  • Klasa C - kierunek przyrodniczy: 9 miejsc.


Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie od 13 lipca 2018 r. (od godz. 8.30) do 16 lipca 2018 r.  (do godz.16.00):

kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie po raz pierwszy:


kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie powtórnie:


Harmonogram działań:

  • od 13 lipca od godz. 8.30 do 16 lipca do godz. 16.00 – składanie podań lub wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi dokumentami,
  • 29 sierpnia, godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
  • 31 sierpnia do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.