Poświecenie sztandaru Liceum przez kard. Kazimierza Nycza12 września 2018 roku był wielkim i bardzo ważnym dniem zarówno dla nas - obecnych uczniów licem, jak i historii samej szkoły. Po dwudziestu latach istnienia Liceum Ogólnokształcącemu im. bł. ks.Romana Archutowskiego uroczyście został nadany sztandar.


Ten dzień uczniowie i nauczyciele rozpoczęli o godzinie 9.00 wykładem ks. Marcina Kłosowskiego na temat życia i działalności naszego patrona. Przybliżył on, szczególnie uczniom klas pierwszych, postać ks. Archutowskiego, który był wyjątkowym człowiekiem, pedagogiem oraz duchownym. Następnie p. Anna Radomska-Marczewska poprowadziła prelekcję dotyczącą naszego sztandaru i wpisanej w niego symboliki. Po wykładach udaliśmy się do kościoła na Mszę Świętą, której przewodniczył Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz. Podczas homilii ks. Kardynał  mówił o tym, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa szkoła, która powinna nie tylko uczyć, lecz także wychowywać, przekazywać wiedzę i kierować ku mądrości. Jego Eminencja odniósł się również do idei umieszczonych na sztandarze szkoły: miłości, męstwa, modlitwy, mądrości. Wskazał nam, jak ważne są to słowa i jak wartościowe jest podążanie za tymi cnotami. Nawiązał także do życia naszego patrona i zwrócił uwagę na to, abyśmy podążali jego śladami, mówiąc: „chciałbym, żebyście szli drogą tego męczennika, żeby był dla was wzorem i tego czasu, kiedy jako młody ksiądz i człowiek szedł drogą błogosławieństw, a także był wzorem męstwa, odwagi, ofiary, którą potrafił złożyć dla innych”.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Po wygłoszonej homilii wybrani uczniowie zanieśli do ołtarza dary. Najważniejszym z nich był nowy sztandar, który został poświęcony przez Kardynała i przekazany w ręce pocztu sztandarowego. Cała społeczność Archutowskiego po raz pierwszy złożyła przysięgę. Tekst ślubowania, odczytywany przez pana dyrektora Tomasza Kowalczyka, nawiązywał do: tradycji łączących naszą społeczność, wartości uniwersalnych dla każdego katolika, roli modlitwy w naszym życiu, wyznawanych wartości dobra i prawdy, wypełniania obowiązków nam nadanych oraz pracy na rzecz kultury i historii Polski.


alt

alt

alt


alt

alt

alt

alt


Następnie wybranym gościom wręczono pamiątkowe medale Przyjaciela Szkoły. Po zakończeniu Mszy Świętej udaliśmy się na poczęstunek, a czas umilał nam koncert absolwentów naszego liceum.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altBył to z pewnością jeden z ważniejszych dni w historii naszego liceum, uroczysty i podniosły, a jednocześnie wypełniony atmosferą przyjacielskiej lekkości spotkań nauczycieli, absolwentów, uczniów.


alt

alt

alt

altTekst: Emilia Matyjas, kl. IIa

Zdjęcia: Mariusz Kuźmiak