Wystawa „Polscy badacze Syberii”

 

23 października 2009 r. fakultet klas trzecich przedmiotu wiedza o kulturze uczestniczył w otwarciu wystawy „Polscy badacze Syberii”. W ramach wernisażu, który odbył się w Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bogatym polskim dorobkiem naukowymi i artystycznym na terenie azjatyckiej Rosji.

 

 

 

 


Ekspozycja zaprezentowana została po raz pierwszy w październiku 2008 roku w Prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie podczas Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej i od razu wzbudziła duże zainteresowanie zarówno polskich, jak i rosyjskich gości. Przyczyną jej dużego sukcesu jest odmienny niż dotychczas sposób ujęcia tematu - polscy sybiracy zostali ukazani jako cywilizatorzy pięknej i nieznanej Syberii, nie zaś jako męczennicy zesłani za karę na tę nieludzką ziemię.
Bohaterami ekspozycji są między innymi przyjaciele Adama Mickiewicza zesłani w głąb Rosji po procesie młodzieży wileńskiej - poeta Jan Czeczot, mongolista Józef Kowalewski i „poszukiwacz kamieni” Tomasz Zan - a także liczni wygnańcy postyczniowi - odkrywca fauny i flory Bajkału, lekarz Benedykt Dybowski i jego towarzysz niedoli, ornitolog i rolnik, Wiktor Godlewski, geologowie Aleksander Czekanowski i Jan Czerski, malarz, kuzyn Henryka Sienkiewicza Roman Szwoynicki.
Kulturę azjatyckiej Rosji uczniowie mogli poznać również poprzez muzykę, legendy, degustacje syberyjskich potraw.
Więcej na temat wystawy można przeczytać na stronie Polskiej Akademii Nauk.