Pielgrzymka maturzystów na Jasną GóręW każdy poniedziałek na szkolnym apelu śpiewamy „Jestem, pamiętam, czuwam”. 9 października 2018 r. wyruszyliśmy na Jasną Górę, aby być z Maryją. Pamiętać o Niej nie tylko w trudnym czasie matur, ale i w życiu. Aby czuwać przy Niej i aby Ona czuwała nad nami szczególnie w maju.


Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy wczesnym rankiem, wyjeżdżając spod szkoły do Częstochowy. Podczas podróży mieliśmy okazję poznać historię Jasnej Góry i samego obrazu. Gdy dotarliśmy na miejsce, spotkaliśmy się z ojcami paulinami. Życzyli nam odwagi nie tylko w czasie egzaminu dojrzałości, ale i w całym naszym życiu. Słuchaliśmy ich słów wraz z wieloma maturzystami z naszej diecezji, którzy przybyli modlić się w swoich intencjach.

Cisza, spowiedź, adoracja – moment wyciszenia duszy przed Eucharystią. Niezwykła chwila dla każdego z nas.
Podczas Eucharystii pełniliśmy różne role przy ołtarzu, co dało nam możliwość wejścia za kratę w kaplicy i stanięcia twarzą w twarz z Matką Boską. Możliwość patrzenia prosto w jej oczy, na jej policzek z dwoma cięciami szabli, na pięknie tkaną suknię – to wypełniało nas poczuciem, że Matka słyszy każde nasze słowo jeszcze wyraźniej. Ksiądz biskup wygłosił dla nas homilię, za co uczniowie naszej szkoły podziękowali mu serdecznie. Słowa biskupa umocniły nas w modlitwie.
Aby pełniej przeżyć tę pielgrzymkę, udaliśmy się na osobistą modlitwę do kaplicy, a także na Drogę Krzyżową, którą każdy z nas przeszedł indywidualnie. Ten moment przejścia nad pustymi błoniami i patrzenie na kamienne sceny Pasji pozwoliły na refleksję i wyciszenie. Wśród opadających liści i kolorowych drzew patrzyliśmy na twarz umęczonego Chrystusa.


Podczas pielgrzymki zobaczyliśmy także Arsenał i muzeum mieszczące się niedaleko kaplicy, gdzie przechowuje się najważniejsze pamiątki związane z tym miejscem. Wracając do Warszawy wysłuchaliśmy słów dyrektora o modlitwie różańcowej i wspólnie pomodliliśmy się na różańcach, które zostały nam podarowane na pamiątkę tego dnia. Wróciliśmy do Warszawy, mając wciąż przed oczyma twarz Maryi.Tekst: Weronika Pawlak, kl. III A