Wybory członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego14 października w naszej szkole odbyły się wybory członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego II kadencji. Frekwencja w wyborach wyniosła blisko 60%, po przeliczeniu głosów wyłoniono osoby, które w roku szkolnym 2018/2019 będą przewodniczyć Samorządowi Uczniowskiemu oraz 5 członków Zarządu.  Przewodniczącym został Maciej Godlewski – uczeń klasy IIIb, a jego zastępcą Maciej Marusza – uczeń klasy IIb.


Na pierwszym spotkaniu Zarządu SU członkowie przydzielili funkcje i zadania wyłonionym w wyborach przedstawicielom oraz przyjęli plan pracy na nowy rok szkolny. W wyniku wspomnianych powyżej działań Zarząd SU przyjął poniższą strukturę.
Maciej Godlewski - przewodniczący SU
Maciej Marusza - zastępca przewodniczącego SU
Barnaba Kiciński - sekretarz SU
Aleksandra Radowska - skarbnik SU, sekcja wolontariatu
Michał Makowski - sekcja sportu
Natalia Kowalczyk - sekcja imprez
Emilia Matyjas – sekcja imprez