Warsztaty na temat stanu wojennegoZ okazji zbliżającej się rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego, dnia 7 grudnia 2018 r., odbyły się warsztaty historyczne na temat wpływu tego wydarzenia na tworzące się w drugiej połowie lat 80. antykomunistyczne organizacje młodzieżowe. Zajęcia dla uczniów naszej szkoły poprowadził pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – a zarazem w przeszłości jeden ze współpracowników Federacji Młodzieży Walczącej (FMW) – p. Marcin Łaszczyński.


W toku zajęć obecni na sali uczniowie klas humanistycznych zapoznali się z podstawową faktografią dotyczącą okoliczności wprowadzenia stanu wojennego oraz jego konsekwencjami. Warto zauważyć, że p. Marcin starał się przybliżyć burzliwe wydarzenia okresu schyłku komunizmu w Polsce, odwołując się do perspektywy ówcześnie żyjących młodych ludzi – ich zainteresowań, problemów i niekiedy trudnych wyborów.


Uwieńczeniem grudniowych zajęć była opowieść o Grupach Oporu „Solidarni”, Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (NZS) oraz Federacji Młodzieży Walczącej (FMW) – stowarzyszeniach, tworzonych przez młodzież szkolną i akademicką, które w drugiej połowie lat 80. poprzez uliczne demonstracje, przygotowywanie i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych oraz akcje ulotkowe przyczyniły się do osłabienia reżimu komunistycznego i przemian ustrojowych w kraju.


Dopełnieniem warsztatów z 7 grudnia była wystawa czasowa Stan wojenny – spojrzenie po latach, którą uczniowie liceum mogli oglądać na szkolnym korytarzu w dniach 12 – 21 grudnia 2018 r.