Wykład Prof. W. Kudyby z UKSW

 

10 listopada 2009 roku uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w wykładzie Pana Profesora Wojciecha Kudyby na temat współczesnego życia literackiego.

Wykład odbył się w ramach patronatu naukowego Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pan Profesor objaśnił uczniom warunki, które po roku 1989 towarzyszyły powstawaniu, rozpowszechnianiu i odbiorowi dzieła literackiego, omówił rolę czasopism i nagród literackich, wprowadził maturzystów w twórczość pokolenia "bruLionu" , skupionego wokół  czasopisma o tym tytule i scharakteryzował postawy poetyckie "bruLionowców": klasycyzm (Krzysztof Koehler, Wojciech Wencel, Tomasz Różycki) i o'haryzm (Jacek Podsiadło, Marcin Świetlicki).