Szermierka w Archutowskim19 lutego 2019 r. w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego gościli instruktorzy ze Szkoły Fechtunku Aramis, którzy przeprowadzili wykład z bronioznawstwa. Całość zaczęła się około godz. 10.00 prezentacją na temat historii szabli. Podczas jej trwania uczniowie mieli możliwość zobaczenia wielu typów tej broni oraz usłyszenia wielu ciekawych faktów na jej temat.

Przedstawione zostały również wierne historyczne repliki umożliwiające zobaczenie w prawdziwym świecie tego, co dotychczas większość mogła zobaczyć tylko na filmach, bądź w internecie. Po zakończeniu części wykładowej nastąpił czas na pytania.  Następnie wszyscy zainteresowani mieli możliwość podejścia do sceny i dotknięcia prezentowanych replik, wśród których - poza szablami - obecne były także szpady oraz rapiery. Po tej części najbardziej zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w trwających godzinę warsztatach na temat podstaw szermierki. Zaczęły się one krótkim i efektownym pokazem walki na szable, szpady oraz rapiery. Następnie instruktorzy przeprowadzili krótki trening dla uczniów zapisanych na część praktyczną.
Nowoczesna Szermierka klasyczna jest sportem ekstremalnym, rozwijającym się równolegle do szermierki sportowej. Posiada własne mistrzostwa, zawody i szczegółowy regulamin ich rozgrywania. Zasady podporządkowane są założeniu, że każda walka musi być przeprowadzona tak, jakby broń była ostra. Walka na poziomie zawodniczym, jest walką kontaktową, pozwala na użycie innych technik, niż tylko trafienie bronią. Szabla, szpada i rapier to podstawowe używane przez nas bronie. Zajmujemy się również treningiem innych rodzajów broni, głównie w grupach zaawansowanych. Szermierkę klasyczną może uprawiać każdy, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w sportach. W treningu oprócz techniki i taktyki pracujemy nad szybkością, wytrzymałością i siłą, czyli zespołem cech, które pozwalają uzyskać zwycięstwo w walce. Weryfikujemy nasze umiejętności w walkach sparringowych i na zawodach, bo są one najlepszym i jedynym sposobem sprawdzenia rzeczywistej wartości naszego przygotowania.


Teksty: Filip Purgał, kl. III b, Bartłomiej Mysłek, Szkoła Fechtunku Aramis