Warsztaty psychoedukacyjneW marcu i kwietniu 2019 r. uczniowie z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Ks. Romana Archutowskiego wzięli udział w warsztatach edukacyjno-profilaktycznych z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Zajęcia były realizowane w ramach projektu  „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”.

W ramach projektu uczniowie zostali zaproszeni do uczestnictwa w dwóch dwugodzinnych warsztatach psychoedukacyjnych  ukierunkowanych na profilaktykę zdrowia psychicznego: rozwijanie kompetencji społecznych stanowiących czynniki chroniące przed doświadczaniem kryzysów psychicznych oraz przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego.