Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkołyWarunkiem przyjęcia kandydata do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie od 16 lipca (od godz. 12.00) do 24 lipca 2019 r. (do godz. 10.00):

- potwierdzenie woli podjęcia nauki,

- kwestionariusz,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum (oryginał),

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

- wyciąg z aktu urodzenia,

- dwie fotografie (podpisane).


Osoby zainteresowane przyjęciem do internatu powinny złożyć podanie do 24 lipca 2019 r. do godz. 10.00.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 25 lipca 2019 r. o godz. 12.00.