Rekrutacja uzupełniającaWOLNE MIEJSCA W KL. I PUBLICZNEGO LICEUM IM. BŁ. KS. ROMANA ARCHUTOWSKIEGO:


DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH: I A (profil humanistyczny), I B (profil matematyczny), I C (profil przyrodniczy),

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM W KLASACH: I D (profil humanistyczny), I E (profil matematyczny), I F (profil przyrodniczy).


Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie 26 lipca 2019 (od g. 8:00) do 30 lipca 2019 (do g.12:00):


Kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie po raz pierwszy:


Kandydaci przystępujący do rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie powtórnie: