Wykład na PW i spacer po Łazienkach Królewskich23 września 2019 r. uczniowie klas 1b i 2b uczestniczyli w wykładzie prof. dr. hab. inż. Marka Haneczki „Płyny w stanie nadkrytycznym – wczoraj, dziś i jutro”, który odbył się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.


Na początku wykładu uczniowie dowiedzieli się, jaka jest różnica między chemią a inżynierią chemiczną. Następnie wykładowca przybliżył obszar zainteresowań inżynierii chemicznej. Zasadnicza część wykładu była poświęcona praktycznemu zastosowaniu płynów w stanie nadkrytycznym w przeszłości, aktualnie i w przyszłości. Część podsumowująca była poświęcona zaletom zastosowań płynów w stanie nadkrytycznym. Wykład odbył się w ramach trwającego we wrześniu w Warszawie Festiwalu Nauk.


Po zajęciach na Politechnice Warszawskiej klasa 1b wróciła do szkoły na zajęcia, natomiast licealiści z klasy drugiej wybrali się na spacer po Łazienkach Królewskich. Wizytę w ogrodach królewskich rozpoczęli od zatrzymania się pod pomnikiem Fryderyka Chopina i poznania krótkiej historii Łazienek. Następnie drugoklasiści spacerowali ścieżkami oraz alejkami wśród drzew, krzewów i kwiatów. W ten sposób doszli do Pałacu na Wyspie, a następnie do amfiteatru. W amfiteatrze powtórzyli wiadomości o Auguście Stanisławie Poniatowskim i polskim oświeceniu.