Wykłady z zakresu prawa karnego i cywilnego w ramach XXIII Festiwalu Nauki na UKSWW związku z Festiwalem Nauki w czwartek 26 września odbyły się zajęcia dotyczące prawa karnego oraz umów. Przeprowadzone były na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warsztaty prowadził pan Arkadiusz Mróz. Uczniowie naszej szkoły brali w nich udział.


Po zajęciu miejsc w auli przywitano każdą z przybyłych szkół. Prowadzący rozpoczął swoją prezentację dotyczącą prawa karnego. Prawo karne dzieli się na prawo procesowe, prawo wykonawcze oraz prawo materialne, którym się zajmowaliśmy. Zajęcia przybliżyły  nam zagadnienie przestępstwa oraz uświadomiły nam, jakie konsekwencje płyną z jego popełnienia. Dowiedzieliśmy się również, czym różni się przestępstwo od przewinienia. Omówiliśmy formy zjawiskowe i stadionalne czynu karalnego. Poruszony został też temat odpowiedzialności prawnej.


Po zajęciach dotyczących prawa karnego mieliśmy krótką przerwę. Druga część dotyczyła umów, ich zawierania oraz konsekwencji w przypadku ich złamania.
Prowadzący szczegółowo omówił pojęcie umowy. Co zaskakujące, czasami nieświadomie zawieramy różne umowy. Czynności takie jak zamówienie pizzy lub wciśnięcie guzika na automacie z kawą są zaliczane do umów. Oczywiście są również te „poważniejsze”, na przykład dotyczące kupna mieszkania. Dowiedzieliśmy się również, kiedy są one znaczące. Omówiliśmy konsekwencje w przypadku zmiany bądź niedotrzymania umów.


Warsztaty skończyły się podziękowaniami oraz hucznymi brawami. Zajęcia prowadzone przez Pana Arkadiusza Mroza  były bardzo ciekawe. Przez przykłady z życia codziennego oraz obrazowe przedstawienie różnych sytuacji wszystkie zagadnienia przyswoiliśmy i zrozumieliśmy z wielką łatwością.


Na pewno większość z nas wyszła z tej lekcji z nową wiedzą!
Tekst: Ula Konfederak, kl. Ia