XI Gra Miejska "Powstańcze ślady"10 października 2019 r. nasza szkoła już po raz kolejny zorganizowała XI Grę Miejską „Powstańcze Ślady”. 75 lat temu, 2 października 1944 roku upadło Powstanie Warszawskie. Gra miejska upamiętniała te wydarzenia. W tym roku do gry zaprosiliśmy wszystkie klasy drugie naszego liceum oraz inne szkoły. Ostatecznie z zaproszenia skorzystała oprócz LO Archutowskiego, jeszcze jedna szkoła - SP im. Bohaterskich Polskich Lotników z Wiązowny. Młodzież w siedmiu drużynach przemierzała jednocześnie różne dzielnice Warszawy. Gra rozpoczęła się na Starym Cmentarzu Powązkowskim o godzinie 9.00.


Każda drużyna wyznaczała swojego dowódcę. Nauczyciele towarzyszący drużynom stopniowo przekazywali uczestnikom polecenia zamknięte w kopertach. Uczniowie mogli korzystać z wszelkich dostępnych wiadomości (zadawali pytania przechodniom czy mieszkańcom kamienic, które np. odwiedzali), szukali śladów powstańczych walk zachowanych jeszcze na ścianach domów czy warszawskich bruków, robili dokumentację fotograficzną, zapisywali własne spostrzeżenia. Wszystkie oddziały spotykały na swojej drodze łącznika (osobę ubraną w strój z czasów okupacji), którego musieli rozpoznać, podając odpowiednie hasło. Na swojej trasie, w miejscach szczególnie związanych z powstańczymi walkami, uczniowie zapalali znicze.


Zakończenie Gry odbyło się w miejscu szczególnym, na Kopcu Powstania Warszawskiego, na Czerniakowie o godz. 14.30.
Ostateczne podsumowanie Biegu i wyłonienie zwycięskich drużyn nastąpi w listopadzie na spotkaniu z Uczestnikiem Powstania Warszawskiego.Tekst: Anna Radomska-Marczewska