Warsztaty psychoedukacyjneW październiku 2019 r. uczniowie klas pierwszych Liceum wzięli udział w warsztatach edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa”. Każda klasa uczestniczyła w dwóch dwugodzinnych spotkaniach, gdzie omawiane były zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego oraz rozwijaniem kompetencji społecznych, stanowiących czynniki chroniące przed doświadczaniem kryzysów psychicznych. Również rodzice uczniów naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu, gdzie poszerzali wiedzę na temat niepokojących objawów mogących świadczyć o kryzysie psychicznym dziecka, miejscach pomocy oraz sposobach wspierania dziecka w kryzysie.
Opracowała: Sylwia Kulawczuk