Obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości8 listopada 2019 r. w liceum Archutowskiego odbyły się Szkolne Obchody Święta Niepodległości. Formuła tego dnia była urozmaicona i mogliśmy skupić się też na kilku inicjatywach podejmowanych przez uczniów i nauczycieli. Wszyscy uczniowie w galowych strojach o 10.30 zgromadzili się na sali teatralnej. Każdą klasę można było zidentyfikować po rożnych patriotycznych emblematach, orzełkach, kotylionach, wstążeczkach i biało-czerwonych opaskach.


Pierwsza część naszego patriotycznego spotkania dotyczyła naszego zaangażowania w zbieranie produktów żywnościowych do paczek świątecznych dla Polaków-Kombatantów mieszkających na dawnych Kresach, czyli na Ukrainie, Białorusi, Litwie. Akcja „Rodacy Bohaterom”, prowadzona przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, już od paru lat zagościła na stałe wśród naszej społeczności. O tegorocznym wiosennym wyjeździe z darami na Litwę do Turmont (pod granicę łotewską) opowiedział p. prof. Cichocki. Ten wyjazd to taki nasz wyraz podziękowania złożony tym, którzy walczyli o naszą wolność na Kresach, a po wojnie niestety pozostali na ziemiach odebranych Polsce. Oglądając slajdy z tego wyjazdu mogliśmy też zobaczyć obecne ciężkie warunki życia ludzi, którzy walczyli o wolność Polski. Zapoznaliśmy się też z miejscami związanymi z osobami mającymi duże znaczenie dla niepodległości Polski. Nasza koleżanka i kolega z obecnej klasy III a oraz p. Anna Radomska-Marczewska i p. Paweł Cichocki odwiedzili w trakcie tego wyjazdu m.in. Zułów - miejsce urodzin Józefa Piłsudskiego, a także Cmentarz na Rosie w Wilnie, gdzie pochowanych jest wielu znanych Polaków, takich jak np. Lelewel, ojciec Juliusza Słowackiego - Euzebiusz, matka Józefa Piłsudskiego oraz serce Marszałka, żołnierze, którzy zginęli w walkach 1919-1920 oraz żołnierze AK, którzy zginęli podczas operacji Ostra Brama w 1944 r.

Druga część uroczystości odbyła się pod znakiem spotkania z Powstańcem Warszawskim Panem Ryszardem Sempką, ps. „Sztychnicki”, który mając 16 lat walczył w Batalionie „Gozdawa” na Starym Mieście i Woli. W konspiracji, jako harcerz, członek 14. WDH dostarczał materiały szkoleniowe do miejsc, w których odbywało się tajne nauczanie.   Mogliśmy wysłuchać też relacji Pana Ryszarda, który po powstaniu trafił do obozu koncentracyjnego KL Muthausen, następnie do kamieniołomów jego filii w Melk. Chorował z niedożywienia, był poddawany eksperymentom medycznym. Po wojnie ożenił się z harcerką Krystyną Piech, ps. „Giewont”, byłą sanitariuszką pełniącą w powstaniu służbę w oddziale „Bakcyl” w Śródmieściu. Jego życie jest dla nas świadectwem, jak wiele człowiek może przetrzymać i czym jest służba Ojczyźnie. Nasz Gość mógł też wielu z nas zainteresować swoimi wspomnieniami z czasów przedwojennych, kiedy mając 10 lat uczestniczył w spotkaniu z ostatnimi powstańcami styczniowymi, a także kiedy jako dziecko służył do Mszy św. przyszłemu Świętemu Maksymilianowi M. Kolbe.Dopełnieniem  spotkania były slajdy z powstania warszawskiego i z naszej szkolnej gry miejskiej, w której w tym roku uczestniczyły wszystkie drugie klasy.  
O godzinie 11.11, w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, cała społeczność licealna wraz z Panem Ryszardem Sempką i naszymi Gośćmi – uczniami ze SP im. Bohaterskich Polskich Lotników z Wiązowny, odśpiewała cztery zwrotki Hymnu Polski.

Na koniec uroczystości p. prof. Anna Radomska-Marczewska podsumowała tegoroczną XI Grę Miejską „Powstańcze Ślady”, którą przeprowadziła nasza szkoła 10 października. Zostali ogłoszeni zwycięzcy, wśród których byli uczniowie klasy II c naszego liceum (I miejsce), nasi goście ze SP z Wiązowny (II miejsce) oraz przedstawiciele klasy II b (III miejsce). Symboliczne nagrody dla drużyn i łączników zostały wręczone przez Pana Ryszarda Sempkę. Dla wielu z nagrodzonych to właśnie ten moment, uścisk dłoni Powstańca i otrzymanie z Jego rąk małego znaczka Polski Walczącej na biało-czerwonej wstążeczce, był największą nagrodą. Jak powiedział jeden z Uczniów-Gości z Wiązowny: „wtedy w sercu zrobiło się cieplej”. I może właśnie o to chodzi, by nasze serca raz na jakiś czas trochę się przebudziły i zaczęły mocniej bić. Pan prof. Paweł Cichocki podsumował także akcję pisania kartek do Powstańców w ramach Akcji „BohaterOn” i wyłonił zwycięzców na najciekawszą kartkę.Na koniec o godz. 12.00 wszyscy zostali zaproszeni na uroczystą Mszę Świętą, która została odprawiona w intencji Ojczyzny.

Atmosfera niepodległościowa udzieliła się chyba wszystkim, tym bardziej, że po Mszy św., na przerwie obiadowej, klasa Ie ze swoim wychowawcą p. prof. Damianem Czepielem z dużym zaangażowaniem śpiewała w holu szkoły różne pieśni patriotyczne.
W ten sposób rozpoczęliśmy 101. obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Podajemy ostateczne wyniki XI Gry Miejskiej „Powstańcze Ślady” 2019
I    miejsce – Oddział II – Starówka (LO Archutowskiego, kl. IIc) – 40,5 pkt/46
II   miejsce - Oddział II – Starówka (SP im. Bohaterskich Polskich Lotników z Wiązowny) -39 pkt/46
III miejsce – Oddział X - Śródmieście Pd.-Mokotów (LO Archutowskiego, kl. IIb) –  36 pkt/46

IV miejsce- Oddział V – Śródmieście-Starówka (LO Archutowskiego, kl. IIb) – 34,5 pkt/46
V   miejsce - Oddział VI - Śródmieście-Czerniaków (LO Archutowskiego, kl. IIa) – 33,5 pkt/46
VI miejsce - Oddział XI – Mokotów - Śródmieście Pd. (LO Archutowskiego, kl. IIa) – 31 pkt/46
VII miejsce – Oddział III – Stare Miasto- Śródmieście (LO Archutowskiego, kl. IIc) – 14 pkt/46


W Grze wzięło udział 80 uczestników. Przy wyłanianiu zwycięzców było brane m.in.: poprawnie rozwiązanie zadań (w tym też zadań dodatkowych), kolejność dotarcia na Kopiec, fotograficzne udokumentowanie trasy, odnalezienie i wypełnienie przepustek oraz legitymacji. W sumie można było uzyskać 46 pkt.
Szczególne podziękowania kierujemy do 13 osób, które wzięły udział w Grze jako ŁĄCZNICY.