Próbna matura z OPERONEMW dniach 19-22 listopada 2019 r. tegoroczni maturzyści napisali próbne egzaminy maturalne przygotowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Próbna Matura z Operonem to coroczny projekt, dzięki któremu uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego. Tradycyjnie cykl matur rozpoczął egzamin z języka polskiego. Trzecioklasiści rozwiązywali arkusz, który składał się z dwóch zadań sprawdzających rozumienie czytanego tekstu i wykonywanie działań na tekście oraz wypracowania.

Po południu odbył się egzamin w zakresie rozszerzonym. W środę 20 listopada maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, w czwartek napisali egzamin z języka obcego nowożytnego, natomiast w piątek – z wybranego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.

Logo: operon.pl