Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla JustynyW ubiegłą środę 27.11.2019 r. uczennica kl. IIIa – Justyna Mędrzycka – odebrała z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Wyższej Szkole Menedżerskej w Warszawie.


Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, którzy uzyskali przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, zaś w pozostałych dziedzinach przynajmniej wyniki dobre.


Gratulujemy Justynie i życzymy dalszych sukcesów.