Odbiór wyników egzaminu maturalnegoDrodzy Absolwenci, wyniki egzaminu maturalnego będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od wtorku 11 sierpnia 2020 r. od godz. 13.00 do 15.00 (w pozostałe dni od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00). Wyniki będą również udostępnione na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej https://okewarszawa.azurewebsites.net/home 11 sierpnia między godz. 8.00 a 10.00. Dane do logowania zostały wysłane Librusem do maturzystów 26.04.2020.

Osoby odbierające świadectwa dojrzałości są zobowiązane do: zachowania bezpiecznej odległości społecznej, dezynfekcji rąk, założenia maseczki zakrywającej nos i ust, podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem. Świadectwa mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie.