Nabór wniosków do projektu "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych..."Szanowni Państwo,
przekazuję wiadomość w imieniu p. Marcina Pawlaka Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Informuję, że 2 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2020/2021.Aby wziąć w nim udział należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ w terminie od 2 do 9 września 2020 r.

Następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 21 września 2020 r. (decyduje data wpływu).

Przesyłam w załączeniu Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu- Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka.

Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania o przyznanie stypendium.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o projekcie zdolnym uczniom z Państwa szkoły oraz zachęcenie ich do wzięcia w nim udziału.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(22) 59-79-410/413/423/430/449.

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.

Z wyrazami szacunku

Sylwia Diłanian - pedagog szkolny