Konferencja naukowa "Totus Tuus - postawa na dzisiaj"W dniu 13 października 2020 r. odbyła się konferencja naukowa kończąca centralne obchody Dnia Papieskiego, które w tym roku miały wyjątkowy charakter ze względu na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, w której mieliśmy okazję uczestniczyć wraz z innymi uczniami klas drugich i dyrektorem naszej szkoły Panem Tomaszem Kowalczykiem.


Wydarzenie to rozpoczęło się o godz. 9.00 mszą św. na Krakowskim Przedmieściu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Konferencja odbyła się w Kurii Metropolitalnej na ul. Miodowej. Przed konferencją otrzymaliśmy upominki, m.in. książki i materiały pomocnicze. Niektóre z wykładów odbywały się w języku obcym, w związku z czym korzystaliśmy z odpowiednich urządzeń do tłumaczenia, których używaliśmy, gdy głos przejmował wykładowca z Niemiec.


Spotkanie uroczyście otworzył kard. Kazimierz Nycz, a następnie ks. Dariusz Kowalczyk Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia powitał uczestników w imieniu organizatorów. Prowadzący dr hab. Paweł Skibiński zapowiedział wykłady następujących osób biorących udział w konferencji: ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. Annę Marię Pudełko, red. Grzegorza Górnego, wykładowcę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  wykładowców z zagranicy: ks. prof. Ludwiga Schicka - arcybiskupa Bambergu i prof. Andrea Riccardiego z Rzymu. Całemu wydarzeniu towarzyszyły kamery, w związku z czym na sali panowała atmosfera konferencji prasowej.


Kolejnym etapem spotkania był wykład abp ks. prof. Ludwiga Shicka pod tytułem „Solidarność w myśli i działaniu papieża Jana Pawła II”, w którym prof. Shick rozpatrywał m.in. temat solidarności jako synonimu miłości bliźniego oraz niezbędnego elementu bycia chrześcijaninem i naśladowania Chrystusa. Po wykładzie miały miejsce komentarze panelistów, pytania innych uczestników konferencji oraz odpowiedzi wykładowców. W przerwie na kawę i poczęstunek wykonaliśmy całą grupą pamiątkowe zdjęcie.


Kolejny referat pt. „Dziesięć słów o wolności. Przesłanie IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1991) odczytane dzisiaj (2020)”, który cieszył się szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania, wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik. Referat poruszał temat przesłania IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, zgodnie z którym Polacy powinni oprzeć swoje wybory osobiste i obywatelskie na dziesięciu przykazaniach i stanowić prawo zgodnie z Ewangelią, kładąc nacisk na związek wolności z prawdą i demokracji z wartościami. Odnosił się do głoszonego przez Jana Pawła II znaczenia Chrystusa w przestrzeni publicznej, jak też do jego wezwania do budowania europejskiego ducha cywilizacji opartego na Dekalogu jako dziedzictwie wiary chrześcijańskiej. Również po tym wystąpieniu miały miejsce liczne komentarze panelistów i pytania słuchaczy.


Miłym zakończeniem tego dnia było wspólne wyjście do pizzerii. Z pewnością na długo nie zapomnimy tego dnia, ponieważ był niezwykle miłym urozmaiceniem codziennych, szkolnych obowiązków, a dodatkowo, ze względu na tematykę konferencji, był bardzo pouczający. Ponadto udział w konferencji był dla nas nowym doświadczeniem, które dało nam wyobrażenie o studenckim poziomie nauczania, a sama konferencja pomogła nam lepiej zrozumieć istotę dnia papieskiego.