Spotkania rekolekcyjneMimo rozproszenia, jakiego doświadczamy w ostatnim czasie spowodowanego pandemią, staramy się łączyć i tworzyć relacje. Sposobnością do tego były spotkania rekolekcyjne, które odbyły się w dniach 14 i 15 grudnia. Poprowadzili je członkowie wspólnoty Dzieci Światłości z diecezji łódzkiej. Dzieląc się świadectwem swojego życia we wspólnocie, doświadczeniem pracy i spotkania Jezusa, ukazywali piękno wiary. Ważnym aspektem spotkań było ukazanie sytuacji młodych ludzi, którzy próbują odnaleźć swoje powołanie w dzisiejszym świecie.