Litania LoretańskaMaj to miesiąc maryjny. W naszej szkole co roku gromadzimy się na kilka minut podczas dłuższej przerwy, aby westchnąć do Matki Bożej. W tym roku nasze szkolne nabożeństwo majowe było szczególne. Po pierwsze, z powodu braku fizycznej obecności Pana Dyrektora Tomasza Kowalczyka, który zawsze śmiało uderzał w dzwonek, aby zwoływać chętnych uczniów na modlitwę. Po drugie, z powodu hybrydowej formy zajęć, która także objęła modlitwę Litanii Loretańskiej. W poniedziałki, środy i piątki spotykaliśmy się w szkole (lub na zewnątrz) przy figurze Matki Bożej, a we wtorki i czwartki - online. Niezależnie jednak od okoliczności polecaliśmy się - oraz wszystkie nasze intencje - opiece Maryi, recytując: "Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa... módl się za nami.