Akcja charytatywna "Gorączka złota"Akcja charytatywna „Gorączka złota” została zakończona  Zebrane pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, zakup materiałów szkolnych oraz organizacje zajęć pozalekcyjnych dla najuboższych dzieci z województwa mazowieckiego.
Dziękujemy zaangażowanie w akcję