Msza prymicyjna ks. Michała BartakaAbsolwenci i absolwentki naszego Liceum wybierają różne drogi życia. Jest wśród nich również droga powołania kapłańskiego (absolwenci i byli nauczyciele) i zakonnego (absolwenci i absolwentki). W tym roku święcenia kapłańskie otrzymał kolejny absolwent Archutowskiego, ks. Michał Bartak (matura 2017). W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny neoprezbiter odprawił jedną ze swoich pierwszych mszy świętych w kościele na Dewajtis.


Uroczystość była kameralna i w  rodzinnym klimacie. Społeczność Archutowskiego reprezentowali dyrektor, nauczyciele (niektórzy pamiętający jeszcze Michała jako ucznia), samorząd uczniowski i służba liturgiczna. Byli też obecni bliscy ks. Michała. Przy ołtarzu razem z nowo wyświęconym księdzem stali jego koledzy z Archutowskiego z nieco dłuższym stażem kapłańskim – ks. Mikołaj Dobosz (matura 2007) i ks. Tomasz Bieńkowski (matura 2003). Rozważanie przez ks. Mikołaja perykopy o Nawiedzeniu, oparte o słowa „radość” – „pokora” – „służba” było ciepłym i osobistym przesłaniem dla dawnego kolegi ze szkoły.


A po mszy i prymicyjnym, uroczystym błogosławieństwie oczywiście nie zabrakło wspominania dawnych czasów w szkole...