Projekt Kresy 2021Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 zakończyliśmy również całoroczny projekt KRESY 2021, który realizowaliśmy przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Nasz Dom" oraz polskimi szkołami na Litwie.
W ramach działań projektowych raz w miesiącu odbywały się spotkania online naszych uczniów z ich rówieśnikami, Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie. Tematyka zajęć oscylowała wokół wiary oraz wątków historycznych i literackich mogących łączyć lub dzielić współczesną Polskę i Litwę.
W pracach nad powstaniem programu KRESY 2021 czynny udział brali nauczyciele pracujący w Archutowskim – p. Katarzyna Grajczyk (język polski), p. Łukasz Chojnowski (język polski) oraz p. Paweł Cichocki (historia).
We wrześniu Stowarzyszenie wręczy nagrody uczniom wyróżnionym za pracę przy zadaniach projektowych, a w dalszej perspektywie będzie się starało zorganizować wspólne polsko-litewskie spotkanie w Warszawie