Wyniki rekrutacjiWyniki rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego:
Kandydaci zakwalifikowani i kandydaci niezakwalifikowani do klasy humanistycznej
Kandydaci zakwalifikowani i kandydaci niezakwalifikowani do klasy matematycznej
Kandydaci zakwalifikowani i kandydaci niezakwalifikowani do klasy przyrodniczej


Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia kandydata do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie jest złożenie nw. dokumentów w terminie 23-30 lipca 2021 r. (do godz. 15.00):

  • kwestionariusz (PLIK DO POBRANIA)
  • zobowiązania i zgody (PLIK DO POBRANIA)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)
  • wyciąg z aktu urodzenia (ksero)
  • dwie fotografie (podpisane)
  • karta zdrowia


Osoby zainteresowane przyjęciem do internatu powinny złożyć podanie do 30 lipca 2021 r. (PLIK DO POBRANIA)