Rozpoczęcie roku szkolnego


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
rok szkolny 2021/2022 po raz kolejny rozpoczniemy w innej formie niż tradycyjne spotkanie społeczności szkolnej. 1 września poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami według określonego harmonogramu.


godz. 9.00 – spotkania z wychowawcami uczniów klas:

2a – sala 13

2b – sala 10

2c – sala 11

3b – sala 9

3c – sala 8


godz. 10.00 – Msza Święta dla uczniów klas pierwszych (w kościele naprzeciwko szkoły), a następnie spotkania uczniów z wychowawcami oraz test diagnozujący z języka angielskiego.

1a – sala 9

1b – sala 8

1c – sala 10


godz. 11.00 – spotkania z wychowawcami uczniów klas:

3a – sala 1

3d – sala 2

3e – sala 7

3f – sala 13Na terenie szkoły (korytarze, toalety) obowiązuje dezynfekcja dłoni oraz zakrywanie ust i nosa aż do momentu zajęcia miejsca w wyznaczonej sali. We Mszy Świętej mogą wziąć udział inne chętne osoby. Wszystkich uczestników liturgii obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
Tego dnia obowiązuje strój uroczysty.

Msza Święta dla klas drugich na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września o godz. 8.15.
Msza Święta dla klas trzecich na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 10 września o godz. 8.15.