Koło Prawnicze – nie tylko dla przyszłych prawnikówSerdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas na cotygodniowe spotkania Koła Prawniczego, które odbywać się będą w poniedziałki o godz. 15.00 (pierwsze spotkanie w dniu 4 października 2021).

Koło Prawnicze powstało w wyniku nawiązania przez nasze Liceum współpracy ze Studencką Poradnią Prawną działającą na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W ramach działalności Koła Prawniczego odbywać się będą cotygodniowe spotkania z pracownikami oraz doktorantami i studentami Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Planowane jest także uczestnictwo uczniów w wykładach i konferencjach naukowych organizowanych na WPK UKSW oraz symulacjach rozpraw sądowych.Tematyka spotkań w ramach Koła obejmować będzie zagadnienia z zakresu m.in. wstępu do nauk prawnych, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa gospodarczego prywatnego i podstaw przedsiębiorczości oraz prawa kanonicznego.

Działalność Koła Prawniczego skierowana jest zarówno do uczniów zamierzających w przyszłości podjąć studia z zakresu prawa czy administracji, jak również do wszystkich zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu nauk prawnych. Spotkania Koła Prawniczego stanowią także doskonałe uzupełnienie lekcji z zakresu wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

Opiekę nad działalnością Koła Prawniczego sprawuje mgr Arkadiusz Mróz – prawnik i kanonista, wykładowca WPK UKSW, opiekun Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!