Terminy spotkań rodziców z wychowawcą i nauczycielami4 IX

środa

17.00

Zebranie rodziców z wychowawcami

 

30 X

środa

18.00

Rada Pedagogiczna, zebranie rodziców i dzień otwarty

 

11 XII

środa

18.00

Rada Pedagogiczna, zebranie rodziców i dzień otwarty

 

18 III

środa

18.00

Rada Pedagogiczna, zebranie rodziców i dzień otwarty

 

20 V

środa

18.00

Rada Pedagogiczna, zebranie rodziców i dzień otwarty

przewidywane oceny roczne


5.09

środa

18.00

Zebranie rodziców tylko z wychowawcami

24.10

środa

18.00

            Zebranie rodziców

z wychowawcami  i dzień otwarty

17:00 "Szkoła rodziców"

12.12

środa

18.00

            Zebranie rodziców

z wychowawcami i dzień otwarty

17:00 "Szkoła rodziców"

20.03

środa

18.00

            Zebranie rodziców

z wychowawcami i dzień otwarty

17:00 "Szkoła rodziców", propozycje ocen rocznych  dla maturzystów

15.05

środa

18.00

            Zebranie rodziców

z wychowawcami i dzień otwarty

17:00 "Szkoła rodziców",                                                    propozycje ocen rocznych